Φόρμα ένταξης στην κριτική επιτροπή για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

* Απαιτούμενο πεδίο
Επιτρεπτοί τύποι αρχείων pdf
Μέγιστο μέγεθος αρχείου 5mb