Παρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκονται οι παρουσιάσεις του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

http://conf.diped.teiemt.gr/parousiaseis.zip