Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Βασίλειος Τσιάντος

Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Βασίλειος Σάλτας

Σταύρος Βαλσαμίδης
Ευρώπη – Σοφία Δαλαμπίρα
Ευστάθιος Δημητριάδης
Νικόλαος Θερίου
Σπύρος Κιουλάνης
Παναγιώτης Κόγιας
Γεώργιος Κουντουράς
Λυκούργος Μαγκαφάς
Δημήτριος Μαδυτινός
Αθανάσιος Μαλέτσκος
Βασίλειος Μαρδύρης
Σοφία Μητκίδου
Χριστίνα Μητσοπούλου
Ευαγγελία Μητσοπούλου
Ελευθέριος Μωυσιάδης
Κλεοπάτρα Νικολοπούλου
Κυριάκος Οβαλιάδης
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Ιωάννης Ρίζος
Γεώργιος Σταμέλος
Νικόλαος Τσέργας
Γεώργιος Φιλιππίδης
Βασίλειος Χατζής
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Αχιλλέας Χριστοφορίδης