Για συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή 30/09/2018
Για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή 30/09/2018
Κατάθεση εισηγήσεων (Εκτεταμένων Περιλήψεων – Μέχρι Δύο Σελίδες) 20/10/2018
Ανακοίνωση Αποδοχής Εισήγησης 31/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικών εργασιών Θα ανακοινωθεί
Έγκριση τελικών εργασιών από την επιστημονική επιτροπή Θα ανακοινωθεί
Ανακοίνωση τελικού προγράμματος 18/11/2018

Τα πρακτικά των εκτεταμένων περιλήψεων, σε ηλεκτρονική μορφή, θα διατίθενται κατά την έναρξη του συνεδρίου