Παρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκονται οι παρουσιάσεις του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. http://conf.diped.teiemt.gr/parousiaseis.zip

Πρόσκληση για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

Αγαπητή/έ συνάδελφε, Σας ενημερώνουμε ότι το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών θα πραγματοποιηθεί …