Διεξαγωγή 2ου Συνεδρίου

Στις 23 – 24 – 25 Νοεμβρίου 2018, θα διεξαχθεί το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο καλείστε να συμπληρώσετε τις φόρμες που έχουνε αναρτηθεί στο μενού της “Οργάνωσης”.