Δελτίο Τύπου

Το ΤΕΙ ΑΜΘ και ο Δήμος Καβάλας συνδιοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των …