1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
8-10 Δεκεμβρίου 2017
Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Αριστοτέλης Βαβαλέτσκος
Σταύρος Βαλσαμίδης
Θεόδωρος Βεργίδης
Δημήτριος Γιαννιώτης
Ευστάθιος Δημητριάδης
Θωμαΐς Καρτσιώτου
Σπύρος Κιουλάνης
Παναγιώτης Κόγιας
Φωτεινή Κόγια
Γεώργιος Κουντουράς
Ελένη Κυτίδου
Λυκούργος Μαγκαφάς
Δημήτριος Μαδυτινός
Άννα Μαδυτιανού
Βασίλειος Μαρδύρης
Γεώργιος Μαυρομμάτης
Σοφία Μητκίδου
Σπυρίδων Μητρόπουλος
Γεώργιος Μήτρου
Ελευθέριος Μωυσιάδης
Κυριάκος Οβαλιάδης
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Θωμάς Παπαντωνίου
Βασίλειος Σάλτας
Γεώργιος Τρικαλιώτης
Νικόλαος Τσέργας
Βασίλειος Τσιάντος
Βασίλειος Χατζής
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Παναγιώτα Χλιάρα
Αχιλλέας Χριστοφορίδης