Φόρμα ένταξης στην κριτική επιτροπή για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

Οι αιτήσεις έχουν λήξει. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη σελίδα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.