Δρ. Σταύρος Βαλσαμίδης
Δρ. Ευστάθιος Δημητριάδης
Δρ. Νικόλαος Θερίου
Δρ. Σπύρος Κιουλάνης
Δρ. Παναγιώτης Κόγιας
Δρ. Φωτεινή Κόγια
Δρ. Γεώργιος Κουντουράς
Δρ. Λυκούργος Μαγκαφάς
Δρ. Δημήτριος Μαδυτινός
Δρ. Βασίλειος Μαρδύρης
Δρ. Γεώργιος Μαυρομμάτης
Δρ. Σοφία Μητκίδου
Δρ. Ελευθέριος Μωυσιάδης
Δρ. Κυριάκος Οβαλιάδης
Δρ. Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Δρ. Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Δρ. Βασίλειος Σάλτας
Δρ. Γεώργιος Σταμέλος
Δρ. Ιωάννα Τσάρπα
Δρ. Νικόλαος Τσέργας
Δρ. Βασίλειος Τσιάντος
Δρ. Βασίλειος Χατζής
Δρ. Σεβαστή Χατζηφωτίου
Δρ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης