Για συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή: 30 Σεπτεμβρίου 2017

Για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή: 30 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάθεση εισηγήσεων (Εκτεταμένων Περιλήψεων – Μέχρι Δύο Σελίδες): 13 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Αποδοχής Εισήγησης: 25 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικών εργασιών: 20 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση τελικών εργασιών από την επιστημονική επιτροπή: 28 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: 30 Νοεμβρίου 2017

Τα πρακτικά των εισηγήσεων, σε ηλεκτρονική μορφή, θα διατίθενται κατά την έναρξη του συνεδρίου

 

Δείτε εδώ το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο