Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Δρ. Βασίλειος Τσιάντος

Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Δρ. Βασίλειος Σάλτας

Δρ Σταυρος Βαλσαμίδης
Δρ Ευστάθιος Δημητριάδης
Δρ Νικόλαος Θερίου
Δρ Κωνσταντίνος Καλέμης
Δρ Σπύρος Κιουλάνης
Δρ Παναγιώτης Κόγιας
Δρ Φωτεινή Κόγια
Δρ Γεώργιος Κουντουράς
Δρ Νικόλαος Κουτσουπιάς
Δρ Απόστολος Κώστας
Δρ Ιωάννης Λεύκος
Δρ Λυκούργος Μαγκαφάς
Δρ Δημήτριος Μαδυτινός
Δρ Βασίλειος Μαρδύρης
Δρ Γεώργιος Μαυρομμάτης
Δρ Σοφία Μητκίδου
Δρ Νικόλαος Μουράτογλου
Δρ Ευάγγελος Μώκος
Δρ Ελευθέριος Μωυσιάδης
Δρ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου
Δρ Κυριάκος Οβαλιάδης
Δρ Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Δρ Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Δρ Γεώργιος Σταμέλος
Δρ Αθανάσιος Στογιαννίδης
Δρ Ιωάννα Τσάρπα
Δρ Δημήτριος Τσέλιος
Δρ Νικόλαος Τσέργας
Δρ Γεώργιος Φιλιππίδης
Δρ Βασίλειος Χατζής
Δρ Σεβαστή Χατζηφωτίου
Δρ Αχιλλέας Χριστοφορίδης